Đĩa đồng

Đĩa đồng V Hammered

Đĩa đồng V Hammered

Cao : 0.5″ Đường kính : 11,7″ Trọng lượng : 1 pounds

Đĩa đồng Huge

Đĩa đồng Huge

Cao : 1″ Đường kính : 19 ” Trọng lượng : 3 pounds

Đĩa đồng Laurel

Đĩa đồng Laurel

Cao : 0.5″ Đường kính : 11,7″ Trọng lượng : 1 pounds

Đĩa đồng Morelia

Đĩa đồng Morelia

Cao : 0.5″ Đường kính : 12″ Trọng lượng : 1 pounds