Gương đồng

Gương đồng mạ vàng

Gương đồng mạ vàng

Rộng :    7″ Sâu : 3″ Cao : 12″ Nguyên liệu : Đồng mạ vàng Phong cách : Cổ Điển

Gương đồng treo tường

Gương đồng treo tường

Rộng :   9″ Sâu : 1.25″ Cao : 5″ Trọng lượng : 1.00 lbs Phong cách : Cổ Điển

Gương đồng để bàn

Gương đồng để bàn

Rộng :  11.5″ Sâu : 2.75″ Cao : 14″ Phong cách : Cổ Điển

Gương đồng kiểu ý

Gương đồng kiểu ý

Rộng : 9″ Sâu : 0.5″ Cao : 14″ Phong cách : Cổ Điển