Hoành phi – Câu đối

Hoành Phi nền then

Hoành Phi nền then

Loại Gỗ: Mít Chất liệu sơn:sơn ta truyền thống Chất Liệu Lót: Đồng

Hoành phi thư pháp tiếng việt

Hoành phi thư pháp tiếng việt

Chất liệu :    Đồng vàng hun Màu sắc :    Vàng

Hoành phi hình quạt

Hoành phi hình quạt

Chất liệu : đồng Màu sắc : Vàng

Hoành phi đồng

Hoành phi đồng

Chất liệu:     Đồng vàng hun Màu sắc :    vàng, đen