Tranh chữ đồng

Tranh liền đồng chữ Tâm

Tranh liền đồng chữ Tâm

Kích thước : 60cm X 60Cm

Tranh đồng chữ phúc

Tranh đồng chữ phúc

Nguyên liệu : Đồng Xuất xứ : Việt Nam