Tranh đồng

Tranh đồng : 3 con chim

Tranh đồng : 3 con chim

Chiều rộng :  19.5″ Chiều sâu : 1.75″ Độ cao : 28″ Xuất xứ : Persia

Tranh đồng : Bầy hạc

Tranh đồng : Bầy hạc

Chiều rộng :  19.5″ Chiều sâu : 1.75″ Độ cao : 28″ Xuất xứ : Persia

Tranh đồng : Góc đường Jeddah

Tranh đồng : Góc đường Jeddah

Chiều rộng : 57 ” Chiều sâu : 3 ” Độ cao : 44,5″ Xuất xứ : Syria

Tranh đồng động vật

Tranh đồng động vật

Chủ đề : Động vật Nguyên liệu thể hiện : Đồng