Trống đồng

Mặt trống đồng 80 x80 cm

Mặt trống đồng 80 x80 cm

Loại:     Trống đồng Nguyên liệu : Đồng

Mặt trống đồng

Mặt trống đồng

Loại:     Trống đồng Nguyên liệu : Đồng

Trống đồng 002

Trống đồng 002

Loại:     Trống đồng Đường kính :8.3cm Nguyên liệu : Đồng

Trống đồng 001

Trống đồng 001

Loại:     Trống đồng Nguyên liệu : Đồng