Tượng đồng

Tượng đồng chúa sơn lâm

Tượng đồng chúa sơn lâm

Cao: 10 cm Rộng: 19 cm Trọng lượng : 12kg

Tượng đồng Dorje Shugden

Tượng đồng Dorje Shugden

Cao: 1000mm Rộng: 520mm Dày : 780mm Trọng lượng : 37kg

Tượng đồng khỉ cưỡi ngựa

Tượng đồng khỉ cưỡi ngựa

Loại:     Tượng Nguyên liệu : Đồng Xuất xứ : Trung Quốc

Tượng phật đồng

Tượng phật đồng

Loại:     Tượng Nguyên liệu : Đồng Tượng được khảm nhiều ngọc nhỏ, với chiều cao là 9″ và cạnh day là 7″ x 5.5″